block06 (4)

https://www.shogi.or.jp/match/ryuuou/34/6hon.html伊藤沙恵女流三段○-●小野内一八アマ